miercuri, 5 februarie 2014

Citate despre educație


„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a pro-cesului de învăţământ, a activităţi-lor de instruire şi de educare.” -  Ion Holban

Spiritul copiilor nu este un vas pe care vrem să-l umplem, ci este o vatră pe care trebuie s-o încălzim.”  -  J. H. Pestalozzi

Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat.” -        A. Einstein

„Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie.”  -     I. Kant

„Instrucţia hrăneşte spiritul, edu-caţia hrăneşte inima.”  - J. H. Pestalozzi


„Dacă nu ai, la vederea unui copil sau a unui tânăr, o tresărire emotivă şi o înclinare de a-i îndruma şi de a-i veghea destinul, dacă nu poţi să îmbraci într-o căldură emotivă, generoasă relaţiile şi dialogul cu un tânăr, nu ai de ce să te faci dascăl.” - Mircea Maliţa

Exemplele bune fac mai mult ca toate teoriile din lume.” - N. Vaschide


„Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii.
Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii.
Trebuie să ştii CUI te adresezi şi CUM  să o faci!” -  P. Klapper


„Cu răbdare, să dăm copiilor o minte chibzuită, un ideal de viaţă potrivit cu menirea Neamului nostru.” - Simion Mehedinţi

„Pentru ca cetatea morală să se ridice împrejurul nostru, trebuie ca ea să fie mai întâi în noi înşine, trebuie ca prin educaţie să facă parte din sufletul celor de mâine.” -  J. Michelet

„Oamenii se-mpart în două: unii caută şi nu găsesc, alţii găsesc şi nu-s mulţumiţi.” -   Mihai Eminescu

„Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă.”  -  V. Hugo


„Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi.”  -  Ernest Louis


„Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.” - Platon


„Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului – caracterul.” - Simion Mehedinţi


„Aş scrie cu pensula mare pe pereţii odăii tale o poruncă:
IUBEŞTE-ŢI MESERIA!”  -  Tudor Arghezi


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu