duminică, 29 iulie 2012

România sărbătoreşte Ziua Imnului Naţional "Deşteaptă-te române!"

29 iulie -România sărbătoreşte Ziua Imnului Naţional "Deşteaptă-te române!"

Din 1848  „Deşteaptă-te, române!" a fost un cântec drag românilor, care a dat curaj în momente cruciale, cum ar fi Războiul de independenţă sau Primul şi Al Doilea Război Mondial. Nu a devenit însă imn naţional decât în 1990, când a înlocuit Trei Culori, imnul naţional al României din anul 1977 şi până la Revoluţie.

Ideea unui imn naţional s-a născut încă din 1840  în Principatele Române, când era cântat mai ales la festivităţile oficiale unde apărea domnitorul ţării. În anul 1881 cu prilejul încoronării regelui Carol I, poetul Vasile Alecsandri a scris textul „Imnului regal român". Imnul s-a cântat în mod oficial pentru prima dată în România în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I.

Imnul regal a fost înlocuit în 1948 de "Zdrobite cătuşe", apoi de ,,Te slăvim, Românie!''  şi de imnul comunist "Trei culori". Acestuia i-a luat locul după Revoluţie "Deşteaptă-te, române!".  Versurile şi aranjamentul îi aparţin lui Andrei Mureşanu, iar Anton Pann este creditat ca autor al muzicii imnului. Cu toate acestea, Gheorghe Ucenescu, un dascăl la primul gimnaziu românesc braşovean susţinea că el este autorul muzicii.

Pe 22 decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, "Deşteaptă-te române!" s-a auzit în toată ţara, unindu-i pe români împotriva dictaturii comuniste. A ajuns astfel ca în 1990 să fie instituit aproape de la sine ca imn naţional.sâmbătă, 28 iulie 2012

Titularizare 2012

Variante de subiecte model pentru concursul de titularizare 2012 găsiţi  aici
 
Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor  didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitatile de învăţamânt preuniversitar se găseşte aici

ORDIN nr. 4472/2012 din 14 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţamântul preuniversitar în anul scolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare se găseşte aici

Forum de discuţii despre titularizare se găseşte aici 

Tot despre titularizare şi alte probleme din învăţământ, pentru cadrele didactice care au cont pe facebook, se discută aici