sâmbătă, 11 mai 2013

Au început testările-pilot la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a

Aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 9-22 mai, prin pilotare pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional, astfel:
9 şi 10 mai 2013 - evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a,
15 mai - evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a şi
22 mai - evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.

Testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică.
Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă - pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale - şi matematică.
Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu.
Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.
La şcoala dvs. s-a organizat evaluarea-pilot astăzi? Publicaţi subiectele date elevilor ca să le consultăm împreună şi să le apreciem dificultatea.

sursă 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu